Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zmiany w nowelizacji do ustawy o zapasach ropy naftowej i gazu

20.06.2017

Autorzy:
Grzegorz Filipowicz
Mateusz Koszel

Podczas obrad Rady Ministrów w dniu 6 czerwca 2017 r., polski rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw. W świetle informacji prasowych, niezależni sprzedawcy gazu ziemnego mają szereg uwag do procedowanej Nowelizacji (wskazując m.in. na ryzyko wzrostu cen gazu i ograniczenie konkurencyjności na rynku w wyniku wprowadzenia projektowanych zmian). W odpowiedzi Ministerstwo Energii zaprzecza, by Nowelizacja miała skutkować wzrostem cen i broni słuszności przygotowanych nowych regulacji. 

Celem Proponowanej Nowelizacji jest również usystematyzowanie zasad związanych z uruchamianiem obowiązkowych zapasów gazu ziemnego w momencie kryzysu energetycznego, określenie obowiązków, jakie ciążyć będą na podmiotach świadczących usługę magazynowania gazu ziemnego oraz uregulowanie zasad nakładania kar finansowych w przypadku naruszenia obowiązków i zasad, według których obowiązkowe zapasy gazu ziemnego powinny być utrzymywane przez przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą i podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego ("Podmioty Zobowiązane") albo podmioty świadczące usługi magazynowania gazu ziemnego ("Operatorzy Systemu Magazynowania"). 

Pełna treść artykułu dostępna jest na stronie: http://www.cire.pl/item,147325,13,0,0,0,0,0,najwazniejsze-propozycje-zmian-w-nowelizacji-do-ustawy-o-zapasach-ropy-naftowej-i-gazu-ziemnego.html 

Źródło: www.cire.pl

Bądź na bieżąco z DZP