Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (cz. 3)

30.01.2013

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Daniel Chojnacki

Wpaństwa ręce oddajemy trzecią część komentarza  do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (pierwsza część komentarza ukazała się 28 listopada 2012 r., zaś druga 19 grudnia 2012 r. w dodatku Samorząd i Administracja). W tej części komentujemy przepisy od art. 7 do art. 9m włącznie. Przedmiotem naszych rozważań są więc wymagania formalne związane z prowadzeniem działalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym zasady wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz przesłanki wykreślenia z tego rejestru. Ponadto w tej części komentarza odnosimy się do warunków udzielania zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz próbujemy odpowiedzieć na pytanie o prawne konsekwencje rezygnacji przez ustawodawcę z dotychczasowej instytucji zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych.

Komentarz obejmuje stan prawny na 28 stycznia 2013 r. Tym samym uwzględnia m.in. zmiany wynikające z wejścia w życie, 23 stycznia 2013 r. nowej ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 21). Komentarz uwzględnia także opublikowane w ostatnich dniach rozporządzenie ministra środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 30 stycznia 2013

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

 

 

Bądź na bieżąco z DZP