Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Korzystne zmiany dla abonentów

17.01.2013

Skróci się maksymalny czas obowiązywania umów, pojawi się możliwość zawarcia ich także online, a serwisy internetowe będą musiały zapytać, zanim zaczną pobierać pliki cookies na temat użytkownika

To wszystko nastąpi od 21 stycznia 2013 r., kiedy wejdzie w życie zmiana prawa telekomunikacyjnego (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), stanowiąca implementację unijnych dyrektyw z 2009 roku.
Ochrona konsumentów
Zgodnie z treścią nowych przepisów dostawca usług będzie zobowiązany do poinformowania abonenta o wyczerpaniu pakietu transmisji danych w przypadku usługi dostępu do sieci internet oraz zapewni możliwość bieżącej kontroli stanu takiego
pakietu przez użytkownika. Ten będzie miał także możliwość uzyskania informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych. Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie można zawrzeć nie tylko w formie pisemnej, ale także elektronicznej za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej dostawcy usług. Umowa ta powinna w sposób przejrzysty, czytelny i zrozumiały określać m.in. świadczone usługi ze wskazaniem elementów składających się na opłatę abonamentową, terminy, warunki promocyjne, tryb i warunki dokonywania zmian umowy, w tym jej przedłużenia i rozwiązania. Umowa powinna zawierać także dane dotyczące jakości usług i funkcjonalności wraz z informacją o ograniczeniach w dostępie lub korzystaniu z usług i aplikacji. W przypadku konsumenta początkowy okres obowiązywania umowy, zawieranej z danym dostawcą usług, nie będzie mógł być dłuższy niż 24 miesiące. Ponadto operator będzie musiał umożliwić użytkownikowi zawarcie umowy także na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy. Do 21 maja 2013 r. dostawcy usług telekomunikacyjnych obowiązani są do dostosowania warunków umów, regulaminów i cenników do zmienionych przepisów.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 17 stycznia 2013
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP