Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Odważmy się współtworzyć prawo unijne – bierność drogo kosztuje

02.12.2012

Autorzy:
Dr Tomasz Zalasiński

Kancelaria Domanski Zakrzewski Palinka Sp.k. przygotowała raport, którego przedmiotem była analiza jakosci oceny skutków regulacji sporzadzanych przez rzad dla projektów aktów normatywnych. Jak doszło do powstania raportu i jakiego przedziału czasowego dotyczył?

Administracja przeprowadza iluzoryczną ocenę wpływu projektu aktu prawnego UE na gospodarkę, a później, gdy akt ten przestaje już być projektem, okazuje się, że jego skutki stają się problematyczne, co z kolei powoduje opóźnienia w jego implementacji.

– Raport został przygotowany w 2009 r. na zamówienie ówczesnego Urzedu Komitetu Integracji Europejskiej w zwiazku z przygotowywaniem „Ksiegi podsumowujacej 5 lat członkostwa Polski w UE”. Przedmiotem Raportu była analiza jakosci oceny skutków regulacji przygotowywanych dla projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rzadowych. Raport objał lata 2004– –2008, wiec dane w nim zawarte siła rzeczy wymagałyby uaktualnienia, ale konkluzje wynikajace z Raportu – w mojej ocenie – nie straciły na aktualnosci.

Jakie były konkluzje Raportu?

– Niestety wyniki okazały sie gorsze, niz sie spodziewalismy. Zanim jednak o nich opowiem, chciałbym krótko odniesc sie do metodologii naszego badania. Mianowicie poddalismy analizie trzy rodzaje dokumentów rzadowych. Pierwszym z nich były projekty ustaw przyjete przez Rade Ministrów w analizowanym okresie. Przeanalizowalismy oceny skutków regulacji przygotowane dla 844 rzadowych projektów ustaw. Drugim rodzajem dokumentów poddanych analizie były oceny skutków regulacji przygotowane dla projektów rozporzadzen wykonawczych. Nie podjelismy sie w tym zakresie badania wszystkich rozporzadzen wydanych w latach 2004–2008 r., gdyz z uwagi na ich liczbe byłoby to trudne do zrealizowania. Dokonalismy wyboru rozporzadzen przyjmujac, ze poddamy analizie po 5 rozporzadzen z kazdego resortu za kazdy rok kalendarzowy. W sumie przeanalizowalismy oceny skutków regulacji 411 rozporzadzen. Ostatnim rodzajem dokumentów, który analizowalismy, były oceny przewidywanych skutków aktów prawnych UE dla polskiego systemu prawnego oraz skutków społecznych, gospodarczych i finansowych dla Polski, opracowywane przez Rade Ministrów na podstawie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwiazanych z członkostwem Polski w UE. W ramach prac nad Raportem przeanalizowalismy oceny skutków regulacji opracowanych dla 298 stanowisk rzadu.

Źródło: Prawo Europejskie w praktyce, 11/2012
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP