Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Kontrole od A do Z: Odwołanie od wyników kontroli

15.06.2017

Autorzy:
Tomasz Kaczyński
Joanna Ryczek

Przedsiębiorcy oferujący produkty kosmetyczne lub detergenty muszą liczyć się z kontrolami organów państwowych. Mają one na celu sprawdzenie, czy wszystkie wymogi bezpieczeństwa ustanowione dla tych kategorii produktów są respektowane. Nie zawsze ustalenia poczynione w trakcie inspekcji są w pełni prawidłowe. Wówczas powstaje konieczność odwołania się od wyników kontroli.

Organami kontrolującymi prawidłowe stosowanie przepisów w odniesieniu do kosmetyków, detergentów i innych substancji oraz mieszanin chemicznych są, w zakresie swojej właściwości, Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) oraz Inspekcja Handlowa (IH). Właściwość PIS obejmuje kontrolę m.in. warunków higieny środowiska oraz zdrowotnych żywności, żywienia i przedmiotów użytku. Natomiast zadaniem IH jest ochrona interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. W sytuacji stwierdzenia uchybień wymogom stawianym przez odpowiednie akty prawne, PIS i IH mogą wydać zarządzenie pokontrolne.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Chemia i Biznes. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej 2/2017

Bądź na bieżąco z DZP