Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Budowa i eksploatacja sieci telekomunikacyjnej

06.08.2012

Autorzy:
Dr Wojciech Hartung

Zasadnicze cechy dotyczące opisu przedmiotu zadania, które determinują właściwą podstawę prawną realizacji inwestycji w szerokopasmowe sieci telekomunikacyjne w kontekście zamówienia publicznego oraz koncesji.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi kluczowy element determinujący krąg potencjalnych wykonawców wyrażających chęć zawarcia umowy w celu realizacji zadania publicznego. Determinuje również podstawę prawną wyboru wykonawcy, a tym samym konsekwencje z tym związane dla umowy powierzenia wykonania zadania. Od czasu przyjęcia regulacji dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji ustawowe możliwości realizacji zadań publicznych uległy znacznemu rozszerzeniu w porównaniu z klasycznym modelem opartym wyłącznie na ustawie Prawo zamówień publicznych.

Źródło: Przetargi Publiczne, 07/2012
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP