Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Integracja ze składką ZUS – wyrok NSA nie pozostawia złudzeń

28.06.2012

Z Maciejem Zielińskim prawnikiem z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, doktorantem w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawia Dorota Lebiedzińska.

Po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego niektórzy z pracodawców – zwłaszcza ci, którzy nie mieli nic przeciwko integracji pracowników – powinni naliczyć podatek i potrącić go z pensji pracownika. Co więcej, od takiego przychodu należy również naliczyć składki ZUS i odprowadzić je w odpowiednim terminie. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że spotkania integracyjne organizowane przez pracodawcę stanowią przychód po stronie pracownika i należy zapłacić od tego podatek dochodowy. Co to oznacza dla pracodawców? Maciej Zieliński: Styczniowy wyrok w sprawie II FSK 2740/11 ma istotne znaczenie zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Orzeczenie to dotyczy bowiem niektórych szkoleń i imprez integracyjnych finansowanych ze środków własnych pracodawcy. NSA uznał, że prawo pracownika do udziału w takiej imprezie i związane z nim nieodpłatne korzystanie z usług gwarantowanych w jej ramach stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu. Wartość takiego przychodu określa się – zdaniem NSA – dzieląc kwotę wynikającą z wystawionych faktur i rachunków związanych z organizacją imprezy przez liczbę pracowników biorących udział w spotkaniu. Pracodawca powinien zatem naliczyć podatek od takiej wartości i potrącić go z pensji pracownika. Jeżeli tego nie zrobi, naraża się na sankcje. Co więcej, od takiego przychodu należy również naliczyć składki ZUS i odprowadzić je w odpowiednim terminie.

Źródło: Prawo Finansów Publicznych, 06/2012
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP