Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Dopuszczalność sytuowania elementów instalacji regionalnej w zakładach

30.03.2012

Autorzy:
Daniel Chojnacki

Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw powszechnie określa się jako rewolucję w gospodarce odpadami komunalnymi.

Niestety, interpretacja wielu przepisów ustawy, w tym tych o charakterze fundamentalnym dla funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, budzi istotne wątpliwości i rozbieżności. Jednym z licznych przykładów jest definicja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (dalej posługuję się również bardziej komunikatywnymi pojęciami regionalnej instalacji lub instalacji regionalnej).

Źródło: Przemysł Zarządzanie Środowisko, 01-03/2012
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP