Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Rewolucja w odpadach

13.03.2012

Autorzy:
Daniel Chojnacki

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza zaostrzone regulacje prawne oraz zmienia zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Tym samym stawia samorządy oraz przedsiębiorstwa komunalne w niezwykle trudnej sytuacji.

W dniu 15 lipca 2011 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadziła szereg istotnych zmian, które w kręgach podmiotów zainteresowanych jej stosowaniem wzbudzają wiele kontrowersji. Które z nich, pana zdaniem, należy zaliczyć do najbardziej doniosłych zmian?

– Ustawa ta, której treść została opublikowana w Dzienniku Ustaw 25 lipca 2011 roku, zmienia w sposób zasadniczy model gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Formalnie, Ustawa (z niewielkimi wyjątkami) weszła w życie 1 stycznia 2012 roku; zaś nowy system gospodarki odpadami komunalnymi efektywnie powinien działać w poszczególnych gminach nie później niż 18 miesięcy od tej daty, czyli od 1 lipca 2013 roku.

Mógłby Pan wskazać te regulacje stawiające samorządy przed nowymi wyzwaniami w gospodarce odpadami?

 – To dosyć trudne. Spośród 15 artykułów obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zmiany objęły aż 11 z nich, co więcej, nowelizacja wprowadziła do ustawy 53 nowe artykuły. Nowe są procedury utrzymania czystości i porządku w gminie, nowe zasady gospodarowania odpadami dla samorządów i przedsiębiorstw komunalnych: od wzorcowych uchwał i regulaminów przez procedury przetargowe po obowiązkową ewidencję i sprawozdawczość. Jednak przed przejściem do omówienia najistotniejszych zmian, jakie mogą wynikać z Ustawy, chciałbym najpierw pokrótce przypomnieć stan „wyjściowy”

Źródło: Gmina, 137/2012
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP