Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nowelizacja KPA: Zmiany w postępowaniu administracyjnym

06.06.2017

Autorzy:
Piotr Gołaszewski

W Kodeksie postępowania administracyjnego pojawiły się zupełnie nowe instytucje procesowe, takie jak m.in. zrzeczenie się odwołania, mediacja, milczące załatwienie sprawy, postępowanie uproszczone oraz europejska współpraca administracyjna.

1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca), która przynosi najdalej idącą reformę Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: kpa) od 1980 r. Zmiany objęły nie tylko znane dotychczas przepisy.

Źródło: Rzeczpospolita

Bądź na bieżąco z DZP