Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Przejęcie długów oraz nabycie udziałów to dwa odrębne podatkowo zdarzenia

30.12.2011

Autorzy:
Joanna Wierzejska

Taka teza wyłania się z wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku (sygn. II FSK 313/10) z dnia 29 czerwca 2011 r.

Podatnik wystąpił z wnioskiem o podatkową interpretację zdarzenia polegającego na przejęciu długów innej spółki, obejmujących kredyty wraz z odsetkami, otrzymując w ramach wynagrodzenia udziały w podmiocie trzecim posiadane przez tą spółkę. W ocenie podatnika odsetki od kredytów powinny w całości stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji oraz nie będzie miał tu zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczący uznania wydatków na nabycie udziałów za koszt uzyskania przychodów w momencie zbycia udziałów. W wydanej interpretacji taki pogląd uznany został za nieprawidłowy. Organ podatkowy stwierdził, że podatnik nie wykazał w jaki sposób poniesienie wydatków na odsetki będzie wiązało się z uzyskaniem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. W jego ocenie brak jest intencji uzyskania przychodu w działaniu podatnika i w związku z tym należy rozdzielić konsekwencje podatkowe przejęcia długów i nabycia udziałów, gdyż przejęte zobowiązania nie stanowią kredytów na nabycie tych udziałów, od których to zobowiązań odsetki mogłyby zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. A zatem brak jest związku pomiędzy wydatkami w postaci odsetek a potencjalnym przychodem spółki z udziałów.

Źródło: www.taxfin.pl, 30 grudnia 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP