Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Premie pieniężne od brokera poza VAT

28.12.2011

Autorzy:
Jan Czerwiński

Stanowisko podatnika, zgodnie z którym premia pieniężna wypłacona przez brokera ubezpieczeniowego nie podlega opodatkowaniu VAT, zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 r. nr IPPP1-443-801/11-4/Igo.

Podatnik wskazywał, że świadczy usługi leasingu samochodów, w związku z którymi, za pośrednictwem brokera, zawiera umowy ubezpieczenia pojazdów z towarzystwami ubezpieczeń. Wynagrodzenie za usługi brokera wypłaca wyłącznie ubezpieczyciel. W tak opisanym stanie faktycznym podatnik otrzymuje od brokera premie pieniężne, które zależne są od wartości składek uiszczanych przez podatnika na rzecz towarzystw ubezpieczeń.

W związku z powyższym podatnik wystąpił z wnioskiem o interpretację, w którym szukał potwierdzenia, iż otrzymana od brokera premia nie podlega opodatkowaniu VAT. Argumentował przy tym, że otrzymana premia nie jest wynagrodzeniem za usługę, gdyż nie wykonuje on żadnych świadczeń na rzecz brokera, ani też nie stanowi rabatu, gdyż między brokerem a podatnikiem nie występują inne niż premia świadczenia, które mogłyby ewentualnie podlegać korekcie w związku z udzieleniem rabatu.

Organ podatkowy uwzględnił stanowisko podatnika i stwierdził, że wypłata premii pieniężnej, która następuje bez żadnego zwrotnego świadczenia nie jest zapłatą za usługę i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu VAT.

Równie istotne, jak to co wprost stwierdził organ podatkowy, jest także to, o czym nie wspomniał. Warto bowiem zauważyć, że organ podatkowy całkowicie pominął kwestię podatkowego potraktowania premii pieniężnej jako rabatu, co należy odczytywać jako uznanie, iż kwestia ta pozostaje bez znaczenia dla określenia podatkowych skutków w VAT udzielenia premii pieniężnej.

Źródło: www.taxfin.pl, 28 grudnia 2011 

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP