Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko- Planowane zmiany

12.12.2011

Autorzy:
Daniel Chojnacki

Ministerstwo Środowiska opublikowało na swoich stronach internetowych projekt założeń dotyczących zmian w ustawie z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa w dalszej części zwana jest także „ustawą OOŚ”) oraz w niektórych innych ustawach. Zaproponowane zmiany mają podnieść jakość dokumentacji środowiskowej przedstawianej przez inwestorów w toku postępowań oraz ograniczyć zbyt szerokie uprawnienia organizacji ekologicznych.

W artykule przedstawione są najistotniejsze zmiany postulowane przez Ministerstwo Środowiska. Należy podkreślić, iż planowana nowelizacja nie wynika z konieczności implementacji nowej dyrektywy unijnej czy też uwzględnienia modyfikacji w obowiązującej dyrektywie, ponieważ wymogi unijne nie zmieniły się. Nie jest ona również spowodowana potrzebą wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów, które wynikałyby z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (tak jak w przypadku instytucji ponownej oceny).

Źródło: UE – Fundusze Strukturalne Nr 11/12
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

 

Bądź na bieżąco z DZP