Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji nabycia wierzytelności

07.12.2011

Rozstrzygnięcie tego zagadnienia było przedmiotem interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o sygnaturze IPPP2/443-371 /11-2/MM.

Podatnik, który wystąpił z wnioskiem w niniejszej sprawie, prowadzi działalność gospodarczą nieobejmującą swym zakresem usług pośrednictwa finansowego, jednakże zdecydował się nabyć (w drodze przelewu) wierzytelności przysługujące byłym akcjonariuszom z tytułu sprzedaży akcji wobec podmiotu trzeciego. Ponadto podatnik wskazał, że nie zamierza rozszerzyć swego zakresu działalności na działalność finansową, lecz ma zamiar zaspokoić się z nabytych wierzytelności. Przedmiotem wniosku było opodatkowanie VAT tych transakcji. Zdaniem podatnika opisane powyżej transakcje nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Uzasadniając swoje stanowisko wskazał, że nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie profesjonalnego obrotu wierzytelnościami, a dokonane przez niego nabycie wierzytelności miało charakter incydentalny. Zatem, zdaniem podatnika, mając na uwadze treść art. 15 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w odniesieniu do nabywanych wierzytelności nie występuje on w charakterze podatnika VAT. Z takim stanowiskiem nie zgodził się organ podatkowy. W wydanej interpretacji podniósł, że z treści ww. przepisu wynika, że podatnikiem podatku VAT jest każdy podmiot, który samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na cel oraz rezultat takiej działalności. Dany podmiot stanie się podatnikiem podatku VAT, jeżeli dokona czynności objętych przedmiotowym zakresem ustawy o VAT w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Zdaniem organu błędne jest zatem stwierdzenie podatnika, że z tytułu realizacji transakcji nabycia wierzytelności nie stanie się on podatnikiem podatku VAT tylko z tego powodu, iż w zakresie swojej działalności nie posiada profesjonalnego obrotu wierzytelnościami.

Źródło: www.taxfin.pl, 7 grudnia 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP