Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Skutki wyroku ETS

16.11.2011

Autorzy:
Krzysztof Dyba

Sprzedaż przedsiębiorstwa bez nieruchomości nie podlega VAT, jeśli nabywca może kontynuować działalność zbywcy

Nawet sprzedaż zapasu towarów i wyposażenia sklepu może być traktowana jako zbycie przedsiębiorstwa niepodlegające VAT, jeżeli nabywca ma możliwość kontynuowania działalności tego, kto sprzedał. Do takich wniosków doszedł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 10 listopada 2011 r. w sprawie Christel Schriever (sygn. C-444/10). Niemiecka podatniczka VAT sprzedała zapas towarów i wyposażenie należącego do niej sklepu z artykułami sportowymi, traktując tę sprzedaż jako zbycie przedsiębiorstwa niepodlegające VAT, mimo że transakcja nie objęła sprzedaży samego lokalu, w którym znajdował się sklep. Lokal ten został wydzierżawiony nabywcy na czas nieoznaczony. Niemieckie organy podatkowe uznały jednak transakcję za opodatkowaną, twierdząc, że nieruchomość – zasadniczy element przedsiębiorstwa – nie była przedmiotem transakcji. Trybunał uznał, że przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu wspólnotowych regulacji VAT wymaga, by całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Nawet jeżeli jej charakter wymaga użytkowania określonych pomieszczeń, mogą one zostać udostępnione nabywcy w drodze dzierżawy. Nabywca może także sam dysponować odpowiednią nieruchomością, do której przeniesie całość przejętych aktywów i będzie kontynuował działalność gospodarczą. W takich wypadkach dochodzi do zbycia przedsiębiorstwa będącego poza zakresem VAT.

Źródło: Rzeczpospolita, 16 listopada 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP