Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Korzystne orzeczenia sądowe w zakresie zwolnienia z akcyzy zniszczonych wyrobów akcyzowych

16.09.2011

Autorzy:
Paweł Suchocki

W przypadku zniszczenia wyrobów akcyzowych jako nienadających się do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia, podatnik ma prawo zwolnić te wyroby od podatku akcyzowego i odzyskać akcyzę wcześniej zapłaconą od tych wyrobów.

Zwolnienie może nastąpić w formie zwrotu podatku, a fakt zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy nie ma wpływu na prawo podatnika do ww. zwolnienia – tak wynika z niedawnych wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Zagadnienie zwrotu zapłaconej akcyzy od zniszczonych wyrobów akcyzowych stało się przedmiotem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 31 stycznia 2011 r. sygn. I SA/Łd 28/11 oraz wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawach o sygn. III SA/Gl 1357/10 oraz III SA/Gl 1468/10. Powołane wyżej sprawy dotyczyły zharmonizowanych wyrobów akcyzowych takich jak piwo i wyroby tytoniowe.

Źródło: www.taxfin.pl, 16 września 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP