Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Niedobory olejów smarowych nie podlegają opodatkowaniu akcyzą

13.09.2011

Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 1 grudnia 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 864/10.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż aby można było mówić o ubytkach wyrobów akcyzowych, jako czynności opodatkowanej akcyzą, straty wyrobów akcyzowych muszą dotyczyć wyłącznie wyrobów określonych w art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. a) ustawy o podatku akcyzowym i muszą nastąpić podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, tj. przed powstaniem obowiązku zapłaty akcyzy w stosunku do danego wyrobu akcyzowego.

Źródło: www.taxfin.pl, 13 września 2011

Całość artykułu jest dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP