Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Odliczanie VAT związanego ze sprzedażą zwolnioną z VAT wbrew Dyrektywie VAT

12.09.2011

 Z wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyroku z dnia 17 stycznia 2011 r. (sygn. III SA/Wa 1062/10) wynika, iż w przypadku błędnej implementacji Dyrektywy VAT, podatnik powinien mieć prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na zakupach, związanych ze sprzedażą, która ze względu na taką błędną implementację Dyrektywy VAT, była zwolniona z opodatkowania.

W komentowanej sprawie, powstał spór pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym dotyczący opodatkowania bądź zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług dystrybucji filmów świadczonych przez podatnika oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z wykonywaniem usług w zakresie dystrybucji filmów. W zakresie pierwszego spornego zagadnienia, podatnik stał na stanowisku, że takie usługi podlegały opodatkowaniu 22% podatkiem VAT zgodnie z prawem wspólnotowym, zaś organy podatkowe zakwalifikowały wspomniane usługi, jako usługi zwolnione na podstawie krajowych przepisów o VAT.

Źródło: www.taxfin.pl, 12 września 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP