Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Wolna ręka we Wrocławiu, czyli wyjątek możliwy do zastosowania

25.07.2011

Autorzy:
Dr Wojciech Hartung

Mniej lub bardziej dramatyczna walka z czasem toczy się praktycznie na wszystkich placach budowy stadionów na EURO 2012, czego ostatnim przykładem PGE Arena Gdańsk. To jednak kłopoty we W rocławiu wywołały prawdziwe poruszenie nie tylko wśród miłośników piłki nożnej.

Wobec realnego zagrożenia braku terminowej realizacji inwestycji, w trakcie budowy stadionu zamawiający podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z dotychczasowym wykonawcą. Zaistniała sytuacja oraz zobowiązania związane z EURO 2012 sprawiły, że zamawiający zdecydował o udzieleniu zamówienia innemu wykonawcy w trybie wolnej ręki, na podstawie przepisu art. 67 ust. 1 punkt 3 PZP. W związku z wynikami kontroli postępowania, przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, z której wynikami nie zgodził się zamawiający, Krajowa Izba Odwoławcza („KIO”), wydała uchwałę o sygnaturze KIO/KD 58/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r. W przytoczonej uchwale KIO uwzględniła zastrzeżenia zamawiającego i uznała, że zastosowanie procedury z wolnej ręki było w tym stanie faktycznym uzasadnione.

Źródło: Magazyn Niemiecko-Polskiej Izby Przemysłowo - Handlowej, 06-07/2011 

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

 

Bądź na bieżąco z DZP