Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Czy pracodawca wyśle pracownika żłobka na szkolenie

22.06.2011

Autorzy:
Bogusław Kapłon

Firma podpisze umowę i zapłaci za szkolenie na opiekuna w żłobku

Ustawa żłobkowa wprowadziła nowe wymogi kwalifikacyjne dla pracowników żłobków. Co prawda nie dotyczą one dotychczasowych pracowników (tych, którzy pracowali jeszcze w ZOZ-ach), ale stosuje się je już do nowych pracowników żłobków, zarówno tych gminnych, jak i prywatnych.

Zgodnie z nowym podejściem opiekunowie w żłobkach, jeśli nie mają kwalifikacji zawodowych pielęgniarki, położnej, nauczyciela itp. i nie mają odpowiedniego doświadczenia w pracy z małymi dziećmi, muszą odbyć szkolenia. Szkolenia te mogą być przeprowadzane na takich samych zasadach jak każde inne szkolenie zawodowe pracowników. Co prawda, pracownicy żłobka gminnego są szczególną kategorią zatrudnionych, podlegają bowiem ustawie o pracownikach samorządowych. Ta ostatnia ustawa nie zawiera jednak szczególnych uregulowań w zakresie szkolenia zawodowego, stąd należy sięgnąć po ogólne zasady.

Zgodnie z tymi ogólnymi zasadami pracownik biorący udział w szkoleniu ma prawo do płatnego urlopu (6 dni) na przygotowanie się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ustawa żłobkowa nie określa, czy ewentualny egzamin kończący kurs ma charakter potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ale trzeba przyjąć, że tak, skoro ukończenie kursu jest ustawowym warunkiem zatrudnienia na stanowisku opiekuna.

Ponadto pracownik może zawrzeć umowę z pracodawcą, na podstawie której skorzystałby z dalszych przywilejów, jak finansowanie opłaty szkolenia i dodatkowych kosztów przez pracodawcę, dodatkowy urlop szkoleniowy itp. Pracodawca zaś może uzależnić finansowanie szkolenia od przepracowania po jego zakończeniu określonego czasu. Te wszystkie warunki określane w umowie są oczywiście dobrowolne w tym sensie, że póki nie ma umowy, nie stanowią uprawnienia pracownika.

Podstawa prawna
Art. 16 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 22-23 czerwca 2011

Bądź na bieżąco z DZP