Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Kiedy zorganizować spotkanie w sprawie cen transferowych

18.04.2011

Wobec podatnika toczy się postępowanie, którego celem jest zawarcie porozumienia w sprawie cen transferowych. Kto powinien wyjść z inicjatywą spotkania?

W przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących wybranej przez podatnika metody ustalania ceny transakcyjnej i zasad jej stosowania lub wątpliwości co do treści załączonych dokumentów muszą one zostać rozstrzygnięte przed wydaniem decyzji w sprawie porozumienia cenowego. Ordynacja podatkowa w art. 20g przewiduje dwa możliwe do zastosowania tryby związane z weryfikacją i uzupełnieniem informacji złożonych przez podatnika ubiegającego się o zawarcie porozumienia cenowego z ministrem finansów. Pierwszy polega na zwróceniu się do wnioskodawcy - podatnika - o wyjaśnienia dotyczące metody ustalania ceny transakcyjnej lub przedłożenie odpowiednich dokumentów uzupełniających. Drugi zaś jest uprawnieniem ministra finansów do zorganizowania spotkania uzgodnieniowego w celu wyjaśnienia opisanych powyżej wątpliwości.

Korzystne dla podatnika może być w szczególności złożenie wyjaśnień podczas spotkania uzgodnieniowego zorganizowanego przez ministra finansów. Daje ono bowiem możliwość bezpośredniego kontaktu podatnika z organem podatkowym. Należy jednak zauważyć, że na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek uczestniczenia w nim, niemniej bezpośrednie wyjaśnienie wątpliwości związanych z proponowaną metodą ustalania ceny transakcyjnej działa na jego korzyść. Uznaje się, iż w spotkaniu uzgodnieniowym mogą brać także udział przedstawiciele pozostałych podmiotów krajowych i zagranicznych potencjalnie objętych porozumieniem.

Z przebiegu spotkania sporządza się protokół. Przebieg spotkania może zostać także utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub na informatycznych nośnikach danych.

Podstawa prawna
Art. 20g ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Pełna wersja wiadomości prawno-gospodarczych – czytaj na gazeta prawna.pl

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 18 kwietnia 2011

 

Bądź na bieżąco z DZP