Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

COP16 w Cancún – analiza prawna

30.03.2011

Autorzy:
Daniel Chojnacki
  1. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzonej w Nowym Jorku 9 maja 1992 r. (Konwencja UNFCCC) odbyła się w dniach 29 listopada – 10(11) grudnia 2010 r. w Cancún, Meksyku.

Zgodnie z terminologią angielską używaną w tekście Konwencji UNFCCC, Konferencja Stron określana jest w skrócie jako COP (Conference of the Parties). Powszechnie stosuje się również potoczne, lecz komunikatywne określenie Konferencja Klimatyczna. Z prawnego punktu widzenia, od wejścia w życie w 2005 r. Protokołu z Kioto, Konferencja Stron Konwencji UNFCCC służy jednocześnie jako Spotkanie Stron Protokołu określane w skrócie jako CMP. Dlatego też często spotykane jest określanie Konferencji Klimatycznych, w tym 16. Konferencji, jako COP/CMP. Stosując taką formułę, Konferencję w Cancún określa się także jako COP 16 / CMP 6 (http://unfccc.int/2860.php).

Źródło: Przemysł Zarządzanie Środowisko, 3-4/2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP