Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Prawo do rozliczenia strat podatkowych zagranicznych oddziałów w Polsce

14.03.2011

Autorzy:
Grzegorz Sprawka

Polska spółka posiadająca zagraniczny oddział w państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uprawniona do rozliczenia straty podatkowej tego oddziału w swoich rozliczeniach podatkowych (w Polsce), jeżeli nie jest możliwe jej rozliczenie w kraju położenia oddziału. Taka teza wynika z wyroku WSA w Gliwicach w dniu 30 listopada 2010 r. (sygn. I SA/Gl 638/10).

Kwestia możliwości rozliczenia strat podatkowych zagranicznych oddziałów położonych w państwach członkowskich Unii Europejskiej jest coraz częściej podnoszona przez podatników. Organy podatkowe jednoznacznie odrzucają taką możliwość powołując się na przepisy krajowe, zgodnie z którymi zwolniony jest w Polsce dochód osiągnięty za granicą, jeżeli tak wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Organy podatkowe argumentują, że skoro dochód ten jest zwolniony, to podatnik w swoich rozliczeniach podatkowych nie może uwzględniać wyniku zagranicznego oddziału. Z powyższą tezą nie zgodził się WSA w Gliwicach. Przedmiotem orzeczenia była interpretacja przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą podatnik posiadający w Czechach oddział przeznaczony do likwidacji, który to oddział posiada straty z lat ubiegłych, nie jest uprawniony do rozliczenia tych strat Polsce. W swoich wyroku sąd przyznał rację podatnikowi, spółce będącej polskim rezydentem podatkowym. Sąd uznał, że zakaz rozliczenia takiej straty w Polsce stanowi naruszenie swobody przedsiębiorczości wyrażonej w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sytuacji, w której (tak jak w stanie faktycznym w tej sprawie) definitywnie i ostatecznie nie istnieje możliwość rozliczenia tej straty w Czechach, ze względu na likwidację zakładu.

Źródło: www.taxfin.pl, 14 marca 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP