Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Jaki podatek należy zapłacić za wymianę udziałów

14.03.2011

Spółka planuje dokonać transakcji wymiany udziałów. Jak opodatkowane są takie transakcje?

Zmiana brzmienia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidujących zwolnienie z opodatkowania dla osób prawnych biorących udział w transakcji wymiany udziałów wprowadziła pewne ograniczenia w możliwości stosowania tego zwolnienia przez podatników, modyfikując jeden z warunków. Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowania zwolnienia wymaga m.in. tego, by wszystkie podmioty biorące udział w transakcji wymiany udziałów podlegały w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Przed 1 stycznia 2011 r. warunek ten dotyczył jedynie spółki nabywającej i spółki zbywającej udziały. Teoretycznie niepozorna zmiana brzmienia przepisu wprowadziła więc ograniczenia w możliwości zastosowania zwolnienia dla podatników.

Należy przy okazji zauważyć, iż zwolnienie przy transakcjach wymiany udziałów od 1 stycznia 2011r. mają również zastosowanie do osób fizycznych pod tożsamymi warunkami, jakie zostały opisane powyżej w odniesieniu do osób prawnych. Zmiana ta przyniosła wiele korzyści dla podatników, którzy planują zbycie posiadanych udziałów (akcji) czy też są zainteresowani utworzeniem struktury holdingowej.

Podstawa prawna
Art. 12 ust 4 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz.U. z 2000 r. poz. 54, nr 654 z późn. zm.).
Art. 24 ust 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 5, poz. 307 z późn. zm.).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 14 marca 2011

Pełna wersja wiadomości prawno-gospodarczych – czytaj na gazeta prawna.pl

Bądź na bieżąco z DZP