Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Pośrednie i bezpośrednie koszty uzyskania przychodów w działalności deweloperskiej

10.03.2011

Problemem klasyfikacji kosztów uzyskania przychodów jako kosztów pośrednich i bezpośrednich w przypadku działalności deweloperskiej zajął się WSA w Warszawie w wyroku z dnia 10 grudnia 2010 r. (sygn. III SA/Wa 2626/10).

Wyrok dotyczy kwalifikacji przez Spółkę prowadzącą działalność deweloperską następujących wydatków: 1) koszty usług zarządzania procesem realizacji projektu inwestycyjnego; 2) koszty usług koordynacji procesu sprzedaży; 3) koszty usług marketingowych; 4) koszty z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu zajętego pod projekt deweloperski. W prezentowanym wyroku Sąd uznał, że wydatki oznaczone w punktach 1-3 stanowią koszt bezpośrednio związany z przychodem, stosownie do art. 15 ust. 4 CIT. Wydatki te są bowiem ukierunkowane na konkretny przychód jaki Spółka ma osiągnąć ze sprzedaży mieszkań. Sąd podkreślił, iż wydatki wskazane w punktach 1-3 służą bezpośrednio tym przychodom, a ta bezpośredniość wyraża się po pierwsze w istnieniu prostego związku przyczynowo-skutkowego z przychodem ze sprzedaży mieszkań (wydatki te poniesiono bezpośrednio, wprost w tym celu, aby mieszkania, jako towary i wyroby gotowe, sprzedać, i to po jak najlepszej cenie), a po drugie w istnieniu prostego związku finansowego z przychodem (co do zasady im większe wydatki, np. na koordynację procesu sprzedaży albo usługi marketingowe, tym większy może być przychód osiągnięty wskutek sprzedaży mieszkań).  

Źródło: www.taxfin.pl, 10 marca 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP