Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Planowanie działalności legislacyjnej Rady Ministrów – stan obecny i proponowane kierunki zmian

08.02.2011

Autorzy:
Dr Tomasz Zalasiński

Planowanie działalności legislacyjnej uznawane jest w teorii legislacji za jeden z fundamentów racjonalnego tworzenia prawa. Kształtowanie systemu prawnego w oparciu o przygotowywane cyklicznie plany prac rządu korzystnie wpływa zarówno na jakość prawa, jak i stabilność systemu prawnego, a także poziom zaufania obywateli do państwa i poczucie pewności prawa. Sprzyja rozważnym i przemyślanym nowelizacjom, zapewniając czas niezbędny do wnikliwego zbadania problemu regulacyjnego, rozpoznania jego przyczyn i dobrania najodpowiedniejszych instrumentów służących jego rozwiązaniu. Pozwala na przygotowanie projektu ustawy dobrej jakości, z pełną oceną jego skutków ekonomiczno-społecznych włącznie. Poza korzystnym wpływem na jakość prawa planowanie działalności legislacyjnej pełni także ważną funkcję koordynacyjno-konsultacyjną w ramach pracy rządu. Dzięki zgromadzeniu wszystkich planowanych jego przedsięwzięć w jednym dokumencie zmniejsza się ryzyko dublowania prac legislacyjnych o podobnym przedmiocie w różnych resortach, istnieje także możliwość skoordynowania i odpowiedniego zarządzenia tymi pracami. Widoczne stają się również pola niezbędnej współpracy legislacyjnej między ministerstwami. Prezentowanie przez rząd swoich planów legislacyjnych sprzyja wreszcie transparentności procesu tworzenia prawa oraz daje możliwość społecznej kontroli działalności legislacyjnej. Służy tym samym realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego oraz idei społeczeństwa obywatelskiego.

Źródło: V Kongres Obywatelski
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP