Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zmiany VAT – skutki dla beneficjentów

04.02.2011

Przedstawiamy wybrane aspekty zmian w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa VAT”) ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na realizację zamówień publicznych. Omawiamy konsekwencje, które wynikają z tych zmian z perspektywy beneficjentów funduszy europejskich.

Wskutek zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, które weszły w życie 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka VAT wzrosła z 22% do 23%. Ponadto dotychczasowe stawki obniżone, czyli 7% oraz 3% zostały zastąpione stawkami 8% i 5%. Pewnym zmianom uległ także zakres towarów i usług, które dotychczas opodatkowane były obniżonymi stawkami (np. część z nich utraciła taki uprzywilejowany status i od początku roku jest opodatkowana stawką podstawową). Jednocześnie zmodyfikowany został katalog usług zwolnionych z VAT. W efekcie niektóre usługi, które dotychczas korzystały ze zwolnienia z VAT, od 1 stycznia 2011 r. podlegają opodatkowaniu tym podatkiem (dotyczy to np. niektórych usług edukacyjnych lub medycznych). Wprowadzone zmiany mogą mieć istotne znaczenie dla beneficjentów funduszy europejskich, zarówno dla tych, którzy realizując dofinansowane inwestycje zawarli (lub dopiero będą zawierali) z wykonawcami umowy w trybie zamówień publicznych (i występują w tych umowach jako zamawiaj ący), jak i tych, którzy są wykonawcami umów zawartych w trybie zamówień publicznych.

Źródło: Przetargi Publiczne, 02/2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP