Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Kiedy organ wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania

24.01.2011

Organy podatkowe nie wydały postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie zabezpieczenia. Czy organ zachował się prawidłowo?

Katalog postępowań, w których organy podatkowe nie mają obowiązku wydania postanowienia o wszczęciu postępowania, został powiększony o postępowania w sprawie zabezpieczenia przez dodanie w art. 165 Ordynacji podatkowej par. 5 pkt 4 "zabezpieczenia". Zmiana ta obowiązuje od 9 listopada 2010 r. W poprzednim stanie prawnym podstawowe wątpliwości dotyczyły konieczności wydania postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na podstawie art. 33 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z intencją ustawodawcy zostało, że w przypadku postępowań w sprawie zabezpieczenia nie będzie konieczne wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych. W konsekwencji tej zmiany podatnicy nie będą informowani o wszczętym postępowaniu. Rozwiązanie to powinno w założeniu lepiej chronić interes fiskalny państwa. Zmiana przepisów może stanowić istotny argument dla podatników, wobec których postępowanie zostało wszczęte na podstawie przepisu w poprzednim brzmieniu. Posiłkując się wykładnią a contrario, jeśli wyłączenie wobec postępowań w sprawie zabezpieczenia funkcjonuje od 9 listopada 2010 r., to uznać należy, że nie obowiązywało ono przed tą datą. Można więc argumentować, że w poprzednim stanie prawnym organy musiały wydać postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie zabezpieczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 24 stycznia 2011

Pełna wersja wiadomości prawno-gospodarczych – czytaj na gazeta prawna.pl

Bądź na bieżąco z DZP