Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Składka wypadkowa

19.01.2011

Autorzy:
Bogusław Kapłon

ZUS często bezpodstawnie podwyższa składkę wypadkową, przedsiębiorcy coraz skuteczniej odwołują się w takich sprawach

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników większych firm ustala ZUS na podstawie rodzaju działalności firmy i jej wskaźników wypadkowości. Jest to standardowa procedura. Składka waha się od 0,4 proc. do 8,12 proc. podstawy wymiaru. Jest jednak możliwość wyjątkowego jej podwyższenia przez ZUS w razie rażącego naruszania przez pracodawcę zasad BHP, tzn. wówczas, gdy rośnie ryzyko wypadków przy pracy. W dużych firmach produkcyjnych kwota podwyższenia może być bardzo wysoka. W praktyce zdarza się niestety, że ZUS sięga po tę możliwość „na skróty”. Chodzi o art. 36 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Inspektor pracy może wystąpić do ZUS z wnioskiem o podwyższenie o 100 proc. składek płaconych przez pracodawcę, u którego w trakcie dwóch kolejnych kontroli stwierdził rażące naruszenie przepisów BHP. Szkopuł w tym, że ZUS w praktyce działa tu jak automat. Po prostu kiedy wpłynie wniosek inspektora, podwyższa składkę bez przeprowadzenia jakiegokolwiek postępowania wyjaśniającego.

Źródło: Rzeczpospolita, 19 stycznia 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP