Pierwsza kwestia, jaka może się pojawić w stosunkach umownych, to możliwość przerzucania kosztu podwyższenia stawki VAT na drugą ze stron. Jeśli bowiem umowa zawarta między stronami wskazywała, że cena została określona w umowie w kwocie brutto lub też gdy cena została określona w kwocie netto z jednoczesnym wskazaniem, że będzie ona powiększona o wprost określoną stawkę VAT, np. 22 proc., to zasadniczo ekonomiczny koszt zmiany stawki podatku poniesie wykonawca świadczenia uprawniony do otrzymania ceny. Wynika to z faktu, iż cena została ustalona w sposób sztywny i niepozwalający na modyfikację. Inaczej natomiast będzie, gdy wynagrodzenie zostanie ustalone w kwocie netto, które następnie ma być powiększone o obowiązującą stawkę VAT. W takiej sytuacji sprzedający jest uprawniony do zastosowania obowiązującej stawki VAT, a w rezultacie do podwyższenia ceny. Omawiana zmiana stawek VAT wiąże się także z praktycznymi konsekwencjami dla przedsiębiorców korzystających z kas fiskalnych. Konieczne będzie bowiem odpowiednie przeprogramowanie kas i ponowne przypisanie stawki podatku do każdych z oferowanych towarów oraz usług. Czynność ta jest tym bardziej skomplikowana, bowiem wraz ze zmianą stawek VAT nastąpiło dostosowanie ustawy o VAT do PKWiU z 2008 r.

Podstawa prawna

Ustawa z 11 września 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Pełna wersja wiadomości prawno-gospodarczych – czytaj na gazeta prawna.pl

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 10 stycznia 2011