Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zwolnienie z opodatkowania VAT usług medycznych należy rozumieć szeroko

21.12.2010

W dniu 18 listopada 2010 r. ETS wydał wyrok w sprawie C-156/09 Verigen Transplantation Service International, potwierdzający, iż zwolnienie usług medycznych przewidzianych w Dyrektywie VAT należy rozumieć dość szeroko. Niniejsze orzeczenie wydaje się być niezwykle istotnym w kontekście nowelizacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Sprawa dotyczyła usług nie polegających bezpośrednio na świadczeniu opieki zdrowotnej dla pacjentów. Podatnik zajmował się bowiem oddzielaniem komórek chrząstek stawowych z materiału chrząstkowego pobranego od pacjenta. Następnie pomnażał komórki w celu ich ponownego wszczepienia pacjentom dla celów terapeutycznych. Przy czym mogły one być wszczepiane zarówno osobom, od których je pobrano jak i osobom trzecim. Zdaniem ETS, takie czynności stanowią świadczenie opieki medycznej, które korzysta ze zwolnienie z opodatkowania VAT, przewidzianego w przepisach Dyrektywy VAT.

Bądź na bieżąco z DZP