Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Samochód służbowy używany do celów prywatnych a przychód pracownika

20.12.2010

Udostępnianie pracownikom służbowych pojazdów do użytku prywatnego może rodzić problemy na gruncie podatku PIT. Wynika to z niedawnej zmiany stanowiska organów podatkowych w zakresie opodatkowania takiej czynności.

Obecnie pracodawcy bardzo często traktują udostępnianie samochodów służbowych do prywatnego użytku jako sytuację podatkowo neutralną. W konsekwencji, nie wykazują prawa do jego użytkowania dla celów prywatnych przez pracownika, jako elementu jego przychodów podatkowych, a co za tym idzie nie doliczają jego wartości do przychodu podlegającemu opodatkowaniu PIT. jednakże w związku z groźbą zmiany stanowiska w zakresie traktowania podatkowego abonamentów medycznych, wykupowanych dla pracowników, wydaje się, że ryzyko podatkowe w przypadku samochodów służbowych również rośnie. Należy zwłaszcza zwrócić uwagę na wydawane ostatnio przez organy podatkowe interpretacje podatkowe, które świadczą o podejściu Ministerstwa Finansów do danego zagadnienia. Przykładowo, zgodnie z wydaną ostatnio przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie interpretacją indywidualną z dnia 10 listopada 2010 r. nr IPPB4/415-665/10-2/SP udostępnienie samochodu służbowego w celach prywatnych stanowi korzyść majątkową dla pracownika. Zdaniem organów podatkowych, w takim przypadku występuje nieodpłatne świadczenie, które jest przychodem ze stosunku pracy. W związku z powyższym, wartość tego świadczenia powinna zostać dodana do innych przychodów pochodzących ze stosunku pracy, a od łącznej kwoty powinna zostać odprowadzona miesięczna zaliczka na podatek PIT. Podobne stanowisko zostało wyrażone przez ten sam organ w interpretacji z dnia 12 maja 2010 r. nr IPPB2/415-105/10-3/MK.

Źródło: www.taxfin.pl, 20 grudnia 2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP