Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zaliczenie do kosztów niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcych środkach trwałych - negatywne stanowisko organów podatkowych

17.12.2010

W kilku wydanych ostatnio indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego organy skarbowe zaprezentowały negatywne dla podatników stanowisko, w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcych środkach trwałych.

Zgodnie z przedstawionymi w nich rozważaniami takie wydatki nie mogą, w ich ocenie, być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przedmiotowa kwestia może mieć w szczególności istotne znaczenie dla podmiotów, które dokonują modernizacji lokali i budynków do nich nie należących. W takim przypadku mogą bowiem nie być uprawnieni do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 5 sierpnia 2010 r. nr ILPB3/423-637/10-2/MM Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stanął na stanowisku, iż niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji gdy inwestycje dokonane przez podatnika nie zostaną zlikwidowane. Organ powołał się tu na art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności.

Źródło: www.taxfin.pl, 17 grudnia 2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP