Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Plany opcyjne - ryzyko związane z nowelizacją ustawy o PIT

16.12.2010

Autorzy:
Krzysztof Dyba

Jednym z instrumentów mających na celu motywowanie kluczowych pracowników firmy są pracownicze programy akcyjne, zwane też opcjami menadżerskimi. Mechanizm ich funkcjonowania opiera się na założeniu, iż posiadanie udziałów w firmie w sposób bezpośredni wpływa na zaangażowanie i efektywność menadżerów.

Tego rodzaju programy polegają na zaoferowaniu wybranym pracownikom spółki (najczęściej na szczeblu zarządzającym) prawa do zakupu akcji po preferencyjnych cenach. Dnia 1 stycznia 2011 r. wejdą w Życie zmiany w przepisach ustawy o PIT regulujących zasady opodatkowania takich planów motywacyjnych. Zgodnie z obowiązującymi obecnie regulacjami dochód pochodzący z objęcia akcji po preferencyjnej cenie, niższej niż wartość rynkowa akcji, nie podlega opodatkowaniu PIT aż do momentu sprzedaży akcji (opodatkowanie PIT jest przesunięte do chwili zbycia akcji). Dotyczy to jednak wyłącznie akcji pochodzących z nowej emisji. W odniesieniu do akcji już zakupionych dotychczasowa praktyka organów podatkowych była niejednolita, choć w większości przypadków korzystna. Ustawodawca zdecydował się na jasne uregulowanie tej kwestii. W konsekwencji w wyniku nowelizacji, obok akcji „objętych” zostaną wprost wskazane również akcje nabyte. Oznacza to, iż dzięki zmianie przepisów, odroczenie opodatkowania będzie miało na pewno również zastosowanie do akcji skupowanych na rynku.

Źródło: www.taxfin.pl, 16 grudnia 2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP