Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Prowadzenie działalności B+R przez przedsiębiorców

16.05.2017

Autorzy:
Dr Małgorzata Wilińska
Łukasz Górecki

Zgodnie z zaprezentowanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego danymi w 2017 r. agencja wykonawcza – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie dysponowała kwotą 5,5 mld złotych, między innymi na wsparcie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorców.

Dofinansowanie w większości programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w tym w działaniu 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, jak również w nowo utworzonych sektorowych programach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” – InnoNeuroPharm, WoodINN oraz Innowacyjny Recykling udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Wskazać należy, że zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji konkursowej projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Private Banking - Gazeta Bankowości Prywatnej, 103/2017

Bądź na bieżąco z DZP