Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Tylko pożyczka ma znaczenie przy "cienkiej kapitalizacji" - przełomowe orzeczenie WSA w Warszawie

15.12.2010

Autorzy:
Artur Nowak

W dniu 3 grudnia 2010 r. WSA w Warszawie wbrew dotychczasowej linii orzeczniczej, orzekł, iż ustalając „wartość zadłużenia” podatnika wobec podmiotów kwalifikowanych w kontekście przepisów o tzw. „cienkiej kapitalizacji”, nie należy uwzględniać zobowiązań podatnika m.in. Z tytułu dostawy towarów i usług, kredytu kupieckiego, instrumentów pochodnych.

Podatnik reprezentowany był przez mec. Artura Nowaka z Działu Doradztwa Podatkowego kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Powyższy wyrok może mieć duże znaczenie dla podatników. Jeśli bowiem inne sądy przyjmą interpretację przepisów ustawy o CIT zastosowaną przez WSA w Warszawie, dużo łatwiejsze stanie się pozyskiwanie finansowania od podmiotów z tej samej grupy kapitałowej. W omawianym orzeczeniu WSA kierując się celowościową wykładnią przepisów o tzw. „cienkiej kapitalizacji” potwierdził korzystną dla podatników interpretację regulacji ustawy o CIT. W ocenie WSA, pojęcie „wartość zadłużenia” obejmuje wyłącznie zadłużenie z tytułu „pożyczek” zdefiniowanych w art. 16 ust. 7b ustawy o CIT tj.: umów, w których dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy. Zdaniem WSA, powyższe przepisy mają także zastosowanie do zadłużenia z tytułu emisji papierów wartościowych o charakterze dłużnym a także depozytu nieprawidłowego lub lokaty.

Źródło: www.taxfin.pl, 15 grudnia 2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP