Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Moment rozliczenia kosztów podatkowych w spółkach celowych - udogodnienia dla branży deweloperskiej

24.11.2010

Autorzy:
Krzysztof Dyba

Przy ocenie czy dany wydatek jest pośrednio czy bezpośrednio związany z osiąganymi przychodami należy w szczególności uwzględnić specyfikę działalności podatnika. Jeśli zatem podatnikiem jest spółka utworzona do realizacji jednego, konkretnego projektu trudno oczekiwać by ponoszone przez nią wydatki były związane z przychodami innymi, niż te które zostaną osiągnięte w związku z realizacją danej inwestycji.

 W ostatnich tygodniach pojawiły się korzystne dla podatników indywidualne interpretacje prawa podatkowego wydawane przez Ministra Finansów dotyczące przedmiotowego zagadnienia. W wydanych interpretacjach organy podatkowe potwierdziły, iż zdecydowana większość kosztów działalności deweloperskiej związanych z realizowaną inwestycją stanowi koszty bezpośrednie, to znaczy, Że ich odliczenie powinno nastąpić dopiero w momencie osiągnięcia przychodów ze sprzedaży inwestycji. Istotne jest, Że organy podatkowe potwierdziły, iż dotyczy to nie tylko takich pozycji, jak koszty nabycia nieruchomości czy koszty prac architektonicznych i budowlanych, ale także kosztów nabycia usług zarządzania inwestycją oraz nadzoru nad jej realizacją czy kosztów finansowania inwestycji, w tym kosztów odsetek, różnic kursowych, prowizji bankowych i wycen na rzecz banków. Zdaniem organów podatkowych, również takie koszty mogą być uznane za koszty bezpośrednio związane z przychodami, a co za tym idzie, ich odliczenie powinno nastąpić dopiero w okresie, w którym osiągnięto przychód ze sprzedaży nieruchomości.

Źródło: www.taxfin.pl, 24 listopada 2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP