Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nie każdy alkohol podlega akcyzie

15.11.2010

Autorzy:
Jan Czerwiński

Skutek taki zaistnieje, wyłącznie w sytuacji gdy przedmiotem działalności przedsiębiorcy będą wyroby akcyzowe zdefiniowane w ustawie z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Ustawowa definicja

Przez wyroby akcyzowe rozumie się w szczególności napoje alkoholowe, wśród których ustawa wymienia m.in. alkohol etylowy (zob. art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 92). Definicja alkoholu etylowego została zawarta w art. 93 ust. 1 pkt 1. Do alkoholu etylowego zalicza się wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2 proc. objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej (CN).

Źródło: Rzeczpospolita, 15 listopada 2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP