Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Kiedy decyzja wymiarowa może być natychmiast wykonana

17.05.2010

Autorzy:
Artur Nowak

Cztery miesiące przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego organ wszczął w spółce postępowanie podatkowe. Dwa miesiące później wydano decyzję wymiarową, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, co spowodowało konieczność uregulowania zobowiązania mimo złożenia odwołania. Czy takie postępowanie było prawidłowe?

Artur Nowak, radca prawny, partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, Dziennik Gazeta Prawna, 17 maja 2010

Ze stanu faktycznego wynika, że decyzja wymiarowa wydana została dwa miesiące przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Decyzja nieostateczna, nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Z kolei art. 239b Ordynacji podatkowej określa przypadki, w których organ podatkowy może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Wśród tych przypadków wymieniona jest sytuacja, gdy decyzja wymiarowa jest wydana trzy miesiące przed upływem terminu przedawnienia. Jednocześnie organ podatkowy zobowiązany jest uprawdopodobnić w postanowieniu o nadaniu rygoru, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane. W omawianej sprawie, jeżeli w postanowieniu o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności organ podatkowy uprawdopodobnił, że wynikające z decyzji zobowiązanie może zostać niewykonane, rozstrzygnięcie to jest prawidłowe, bo nadanie rygoru nastąpiło w okresie krótszym niż trzy miesiące.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 12 maja 2010

Bądź na bieżąco z DZP