Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Odległość przewozu powinna mieć znaczenie

10.05.2010

Zagraniczni przewoźnicy płacą w Polsce VAT obliczany według metody niezgodnej z unijnym prawem

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 6 maja 2010 r. wyrok w sprawie C-311/09 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Uznał w nim, Że niezgodne z dyrektywą VAT 2006/112 są polskie regulacje dotyczące opodatkowania VAT usług międzynarodowego przewozu drogowego świadczonych przez podatników mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania poza Polską. Wyrok ETS dotyczy przepisów nieobowiązującego już rozporządzenia ministra finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT. Należy jednak zwrócić uwagę, Że obecnie identyczne uregulowania są zawarte w rozporządzeniu ministra finansów z 24 grudnia 2009 r. W konsekwencji wydany przez ETS wyrok będzie miał w pełni zastosowanie do obowiązujących przepisów. Zgodnie z regulacjami będącymi przedmiotem postępowania przed ETS podatnicy spoza Polski świadczący usługi przewozu osób autobusami na terytorium Polski są obowiązani do zapłaty VAT w urzędzie celnym w momencie wjazdu autobusu na terytorium Polski. Kwota podatku jest obliczana od każdej osoby podróżującej autobusem jako iloczyn stawki VAT 7 proc. oraz kwoty 280 zł.

Źródło: Rzeczpospolita, 10 maja 2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP