Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Kiedy strata oznacza szkodę

09.05.2010

Autorzy:
Tomasz Darowski

Strata pokazana w rachunku wyników spółki kapitałowej jeszcze nie jest szkodą. Gdyby było inaczej, trudno byłoby znaleźć chętnego do jakiejkolwiek funkcji w zarządzie

Ujemny wynik finansowy spółki w rocznym sprawozdaniu nie jest niczym nadzwyczajnym. Tym bardziej więc w krótszych okresach rozliczeniowych czy wręcz na poszczególnych operacjach. Zarząd ponosi przecież odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce, a nie za stratę w rozumieniu prawa o rachunkowości.
Z drugiej strony poniesienie straty uruchamia kilka obowiązków formalnych dla członków zarządu (przede wszystkim dla dyrektora finansowego). Co więcej, poniesienie straty bywa przedstawiane jako dowód poniesienia szkody w prawnym znaczeniu tego słowa. Powstaje więc interesujące pytanie o relacje między stratą a szkodą oraz o to, kiedy można przyjąć, że strata oznacza szkodę.

Źródło: Forbes, maj 2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP