Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Działalność kontrolna Państwowej Inspekcji Sanitarnej

20.06.2015

Autorzy:
Marcin Pieklak

Co należy wiedzieć o postępowaniach kontrolnych oraz jak przeciwdziałać powstawaniu nieprawidłowości naruszających prawa przedsiębiorców.

Niezależnie od treści przep1sow unij­nych oraz krajowych urzędowe kon­trole żywności prowadzone przez or­gany inspekcji sanitarnej rządzą się swoimi prawami. W związku z różną praktyką, z którą możemy się spotkać w zależności od właściwości miejscowej bądź rzeczowej poszcze­ gólnych organów inspekcji sanitarnej, autorzy niniej­ szego opracowania postanowili omówić praktyczne aspekty poszczególnych postępowań. Celem upo­rządkowania prezentowanych informacji w pierwszej kolejności zostaną omówione kwestie związane z etapami kontroli sanitarnych oraz organami właściwymi do prowadzenia poszczególnych postępowań. W dalszej kolejności autorzy skupili się na zebraniu w jednym miejscu uprawnień przysługujących stronom postępowania, a także wydawanym rozstrzygnięciom i możliwością ich skutecznego zaskarżania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF. 

Źródło: Food Lex, 2/2015

 

Bądź na bieżąco z DZP