Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ostateczne pozwolenie na budowę a możliwość realizacji inwestycji

01.09.2012

Autorzy:
Hubert Plater-Zyberk

Budowa obiektu komercyjnego takiego jak centrum handlowe czy budynek biurowy jest możliwa w zasadzie wyłącznie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Samo uzyskanie tej decyzji często bywa procesem długotrwałym i skomplikowanym, w szczegól­ności, gdy planowany obiekt budzi kontrowersje odnośnie jego oddziały­ wania na nieruchomości sąsiednie bądź środowisko naturalne. W takich sytu­ acjach postępowanie administracyjne zmierzające do wydania pozwolenia na budowę ma charakter sporny, co znaczą ­ co wpływa na jego wydłużenie, a często nawet uniemożliwia realizację przedsię ­ wzięcia . Jednak nawet uzyskanie osta­ tecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nie daje gwarancji, że inwestor będzie mógł w sposób niezakłócony prowadzić roboty budowlane . Nie trzeba dodawać, że jest to problem wysoce istotny, gdyż każde wydłużenie w czasie planowanej inwestycji wiąże się często ze znacznymi kosztami ponoszonymi przez inwestora.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Facility Manager, 08-09/2012

Bądź na bieżąco z DZP