Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Wykonawca testamentu: kim jest i jakie ma zadania?

06.08.2012

Autorzy:
Jacek Stokłosa

Powołanie wykonawcy testamentu jest praktycznym sposobem na usprawnienie procesu spadkowego. Taki wykonawca zarządzi po śmierci spadkodawcy majątkiem spadkowym, spłaci długi spadkowe, wykona zapisy i polecenia testamentu oraz wyda spadkobiercom majątek spadkowy.

Kłótnie spadkobierców, nieprzewidziane zdarzenia czy procesy mogą doprowadzić do pogorszenia stanu dziedziczonego majątku. Doświadczenia takie uczą, że istotnym praktycznym problemem spadkobrania jest zapewnienie, aby w razie otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy, zarząd nad przedmiotami spadkowymi był sprawowany w sposób niezakłócony.

W polskim systemie prawnym przyjmuje się, że spadkobiercy nabywają spadek z chwilą otwarcia spadku. W praktyce mogą oni wylegitymować się prawem do spadku (do udziału w nim) albo prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Ewentualnie mogą dysponować aktem poświadczenia dziedziczenia, którego sporządzenie wymaga jednak złożenia przez spadkobierców
przed notariuszem zgodnego żądania poświadczenia dziedziczenia w określony sposób. W razie sporu spadkobierców – np. dotyczącego ważności testamentu albo wysokości przysługujących spadkobiercom udziałów w spadku – postępowanie sądowe może trwać jednak lata.

Źródło: Raport ThinkTank, 2012

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP