Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

01.03.2018

Autorzy:
Magdalena Zabłocka

Analizujqc rzqdowy projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, warto zwrócić uwagę na te przepisy, które mogq mieć faktyczne znaczenie w przypadku uczestnictwa w tych postępowaniach.

Projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: projekt) powstał w Ministerstwie Rozwoju i Finansów. Został on przyjęty przez rząd na posiedzeniu Rady Ministrów 4 stycznia 2018 r. Projekt został przygotowany jako jeden z instrumentów działań rządu podejmowanych w celu realizacji programu rozwoju partnerstwa publiczno-pry-watnego. Rząd planuje, aby do końca 2020 roku zostało zawartych co najmniej 100 umów RPP.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji, 1 marca 2018

 

 

Bądź na bieżąco z DZP