Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Przesłanki wykluczenia z postępowania przetargowego

04.04.2018

Autorzy:
Tomasz Michalczyk

Dokonana w 2016 r. nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych wprowadziła istotne zmiany w katalogu przesłanek wykluczenia z postępowania przetargowego. Jedną z nich było m.in. wyodrębnienie dwóch obligatoryjnych podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania z uwagi na wprowadzenie zamawiającego w błąd.

Sama podstawa wykluczenia nie jest zupełnie nowa - przed nowelizacją obowiązywał bowiem przepis art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: u.p.z.p.), zgodnie z którym wykluczeniu z postępowania podlegał wykonawca, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Przepis ten był jednak problematyczny w stosowaniu i budził kontrowersje, a w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych zarysowały się dwie różne koncepcje jego wykładni związane z koniecznością wykazania umyślnego lub nieumyślnego działania wykonawcy.

Pozostała część artykułu dostępna jest w dołączonym pliku PDF.

Bądź na bieżąco z DZP