Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Czy można chronić „aurę luksusu” w sprzedaży on-line??

26.03.2018

Autorzy:
Maciej Żelewski

Niedawne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w sprawie Coty Germany i Parfümerie Akzente (wyrok w sprawie C-230/16) rozszerza katalog możliwych ograniczeń w kontekście handlu online dystrybutorów produktów luksusowych, w szczególności kosmetyków. Zgodnie z wyrokiem, producenci artykułów o charakterze luksusowym będą mogli sprawować większą kontrolę nad działaniami dystrybutorów w ramach selektywnej sieci dystrybucyjnej, w szczególności w aspekcie sprzedaży online na platformach należących do podmiotów trzecich.

Wyrok może również otwierać furtkę do wprowadzania w kanale selektywnej dystrybucji detalicznej wybranych produktów standardów sprzedaży online, dotychczas odrzucanych jako potencjalnie ograniczających konkurencję.

Spór rozpoznawany przez TSUE wynikał z nałożonego na Akzente (autoryzowanego dystrybutora) zakazu, wedle którego spółka nie mogła oferować produktów objętych umową na platformach internetowych podmiotów trzecich. Firma nie zgodziła się na wprowadzenie takiego postanowienia i w efekcie sprawa trafiła do sądu krajowego, a następnie do instytucji sądowniczych Unii Europejskiej.

Cały artykuł dostępny jest w załączonym pliku PDF.

Bądź na bieżąco z DZP