Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Czy lekarz na żądanie pacjenta ma obowiązek okazania mu dokumentu prawa wykonywania zawodu?

05.06.2018

Autorzy:
Tomasz Kaczyński

Obowiązek przedstawienia na żądanie osób lub organów dokumentów potwierdzających tożsamość lub uprawnienia do wykonywania zawodu musi wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa o randze ustawowej i powinien być ściśle interpretowany. 

Prawo wykonywania zawodu lekarza jest jedynym dokumentem stwierdzającym uprawnienie do wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ten jest wydawany przez okręgowe rady lekarskie w wyniku przeprowadzenia postępowania administracyjnego zgodnie z art. ust. 1-7 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (ustawa z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 617 ze zm.).

Lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską nie ma obowiązku przedstawiania dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lub innych dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. Jest natomiast zobowiązany przedstawić pacjentowi dane, które umożliwiają mu weryfikację prawa wykonywania zawodu przez lekarza w publicznie dostępnych rejestrach.

Pełny artukuł do pobrania w PDF.

Źródło: Medical Tribune, nr 5, maj 2018.
www.podyplomie.pl/medicaltribune

Bądź na bieżąco z DZP