Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Uprawnienia budowlane dla cudzoziemców

29.08.2018

Autorzy:
Tatyana Koryakina

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. („PrBud”) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność obejmującą w szczególności:

1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

Pełna treść artykułu dostępna jest w załączonym pliku PDF.

 

Bądź na bieżąco z DZP