Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Wykluczenie wykonawcy z powodu nieprawdziwych informacji

05.10.2018

Autorzy:
Dr Wojciech Hartung

W celu zapewnienia rzetelnego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w polskim systemie prawnym przewidziano instytucję przesłanek obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy. Biorąc pod uwagę, że konsekwencją ich zastosowania jest uniemożliwienie wykonawcy ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, regulacja ta powinna być jak najbardziej precyzyjna i na tyle dostosowana do realiów rynkowych, aby z jednej strony zapewnić wybór właściwego wykonawcy, ale z drugiej strony, nie ograniczyć w sposób nadmierny konkurencji.

Przesłankami wykluczenia budzącymi istotne wątpliwości, są te uregulowane w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp). Na cele niniejszego artykułu pominięto kwestie różnic w ich brzmieniu i sprowadzono do jednej ogólnej przesłanki, jaką jest przedstawienie przez wykonawcę informacji wprowadzających w błąd. Jest to o tyle istotne, że przepisy nie przewidują możliwości sanacji przedstawionych informacji i zastąpienia ich poprawnymi, zgodnymi z rzeczywistością w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Takie są przeważające poglądy doktryny i orzecznictwa.

Pełna treść artykułu dostępna jest w załączonym pliku PDF.

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji, 10/2018.

 

Bądź na bieżąco z DZP